Gesprek stadslandbouw

Gesprek over 'Stadslandbouw in Emmen'

29 februari 2016 kwam een aantal personen bij elkaar voor een 'Verkenningsgesprek Stadslandbouw'. De bedoeling: onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn om stadslandbouw in de gemeente Emmen te realiseren.

De deelnemers aan het gesprek vormden een geschakeerd gezelschap, met achtergronden:

  • milieu; duurzaamheid; opleiding ecologisch tuinieren;
  • lid provinciale staten; lid politieke partij; gemeenteambtenaren;
  • stadslandbouwproject; stichting streekeigen producten;
  • biologisch winkelbedrijf; bedrijfsleven; groen-opleiding;
  • volkstuinverenigingen; hoveniersbedrijven; Buurtsupport;
  • woningbouwverenigingen; Growing Workplace; 
  • ouderenzorg; directie basisschool;
  • ambtenaar van provincie Drenthe; Stichting Welzijngroep Sedna;
  • wijkverenigingen;

Zie ook:
‘Uitnodigingsbrief verkenningsgesprek stadslandbouw Emmen’ 
Randvoorwaarden

 

Op 1 december 2015 vond er vooroverleg plaats in een kleiner gezelschap.

 

terug