Platform Stadslandbouw Emmen e.o.(i.o.)

 

Als vervolg op het 'Verkenningsgesprek Stadslandbouw' op 29 februari 2016 is besloten tot het oprichten van Platform Stadslandbouw Emmen e.o.(i.o).
Het ‘Platform Stadslandbouw Emmen en omgeving (in oprichting)‘ is geen officieel rechtspersoon.
 

Stichting Biotuin Lokaal kan als initiatiefnemer:

 • Zorgen voor coördinatie;
 • Fungeren als gesprekspartner;
 • Wanneer nodig als rechtspersoon optreden.

Geïnteresseerde personen en instellingen kunnen zich aansluiten.
Dit zijn deelnemers op dit moment.
 

Tot de eerste activiteiten behoren:

 • Bekendheid geven aan het begrip stadslandbouw
  In deze omgeving is dat begrip nog vrij onbekend  in tegenstelling tot andere delen van ons land en de grote steden.
 • Een telefonische enquête onder de 6o basisscholen in de gemeente Emmen, met enkele eenvoudige vragen over schooltuinen. Een aantal personen is hier half februari 2016 mee begonnen. 
 • Onderzoek naar bestaande stadslandbouwprojecten en/of initiatieven in de gemeente Emmen. 
  Bij de Hanzehogeschool Groningen is een verzoek ingediend voor assistentie bij de opzet en de uitvoering van dit onderzoek.
  Inmiddels (half maart 2016) is de medewerking toegezegd. De kans dat het nog dit studiejaar wordt uitgevoerd is niet groot; dus waarschijnlijk zal het in het studiejaar 2016-2017 gebeuren.

Voor een overzicht van stadslandbouwprojecten en initiatieven in de gemeente Emmen ga naar Projecten en initiatieven


Naar Lezing (Moes)tuinieren in stad en dorp  
Naar Vacature enquête schooltuinen