Onderzoek kooklessen op basisscholen

Kookles op school

Onderzoek kooklessen op basisscholen

 

Doel van het onderzoek
Onderzoeken van op de basisscholen in de gemeente Emmen levende wensen en behoeftes, de mogelijke belemmeringen en uitvoeringsmogelijkheden betreffende het geven van kooklessen op de basisscholen. Het resultaat van het onderzoek moet uitmonden in een rapport waarin we aangeven welke kans en mogelijkheid er bestaat om de kooklessen in het schooljaar 2016-2017 uit te voeren.
Zie ook: Kooklessen

 

Aanleiding
Eten en drinken zijn dagelijkse levensbehoeften. Wereldwijd buigen instanties zich over de vraag hoe onze planeet in de toekomst de groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel kan voorzien. Die voedselvoorziening is overigens al tientallen jaren problematisch, deels toe te schrijven aan de grote verschillen in ontwikkelings- en welvaartsniveau. Resultaat: hier overvloed, elders tekorten.

Die overvloed leidt tot onnodige en ongewenste verspilling. Dat op zichzelf is al reden om te onderzoeken hoe we dat door ander gedrag kunnen voorkomen. 

Maar er is meer: de overvloed leidt niet vanzelfsprekend tot een gezond eetpatroon.

 

Kinderen met overgewicht

Er is in ons land een toename van het aantal kinderen met overgewicht. Pogingen daar iets tegen te doen zijn al járen aan de gang. In 2005 werd het Convenant Overgewicht getekend. Met ingang van 1 januari 2015 is het doorgegaan als Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), die het percentage kinderen met overgewicht wil verminderen. Kooklessen op basisscholen kunnen daaraan een bijdrage leveren.

 

Lezing
Op 27 januari 2016 is er in de bibliotheek Emmen een lezing over het belang van kooklessen op basisscholen.

Zie ook:  Lezing