Groenbeheer in Emmen

Deze pagina is in ontwikkeling
 

Inmiddels hebben medewerking toegezegd:

-  Elmar Mook   www.imkerijdeoase.nl 

-  Dennis Meppelink   http://hoveniersbedrijfmeppelink.nl
-  
Nils van Ligten   http://www.k4groen.nl/
-  Wouter Kamphuis  
http://leeuweriksveld.nl  

-  Lambert Sijens http://detuinenvanweldadigheid.nl 
-  
Wankja Ferguson   http://www.vlindererbij.nl  

Lezing/discussie/kennisuitwisseling groenbeheer

Op 25 november 2015 gaf Elmar Mook een lezing over zijn bijen-imkerij (http://biotuinemmen.nl/bijen-imkerij); hij deed veelzeggende uitspraken: 

-   De stad is de beste plek om mijn bijenkasten te plaatsen.

-   Kijk ik buiten Emmen dan zie ik alleen maar groen.

Met andere woorden: de steden zijn voor bijen ‘oasen’, het buitengebied ‘woestijn’.

 

Mede daarom is het van belang goede condities voor (wilde) bloemen te scheppen.
Wordt dit in de gemeente Emmen gesteund door een ecologisch groenbeleid?
Weten bewoners hoe hun tuin een positieve bijdrage kan leveren?
Zijn hoveniers op de hoogte en dragen zij de boodschap uit?

-   In de stad Groningen wordt ecologisch groenbeleid gevoerd.

-   De provincie Drenthe schrijft over bermbeheer: 

http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-voertuigen/wegen/maaien-bermen/

Of dit gericht is op het bevorderen van wilde bloemen valt hieruit niet op te maken.

 

Stichting Biotuin Lokaal wil er aandacht aan besteden door een aantal lezingen/met discussie te organiseren binnen het kader van de serie “Gezond: van grond tot mond”. Zie: http://biotuinemmen.nl/lezingen-bibliotheek-emmen
 

a. Lezing (cursus en kennisuitwisseling)

Spreker: ecologisch hovenier

Deelnemers: 

hoveniers uit Emmen en omgeving, (amateur)-imkers, docenten AOC-Terra.

 

b. Lezing/discussie besloten

Sprekers: ecologisch hovenier, imker, bioloog, ambtenaren groenbeleid

Deelnemers: 

hoveniers, (amateur)-imkers, docenten AOC-Terra, IVN, vlinderstichting, bestuurders volkstuinverenigingen, 

ambtenaar groenbeleid, wethouder, belangstellende raadsleden.

 

c. Lezing/discussie publiek

Sprekers: ecologisch hovenier, imker, ambtenaar

Deelnemers:

in aanmerking komen allen die genoemd zijn bij a. en b. en publiek algemeen

 

De volgende personen/instellingen willen we vragen een bijdrage te leveren aan de bovengenoemde cursus/lezing/discussie:

-   Bestuurder Emmen en/of ambtenaar  - groenbeheer

-   Bestuurder stad Groningen en/of ambtenaar  - groenbeheer

-   Bestuurder provincie Drenthe en/of ambtenaar  - groenbeheer

-   Bestuur amateur-tuinvereniging Moeder Aarde

-   Bestuur volkstuinvereniging Bargeres

-   Buurtsupport

-   AOC-Terra

-   Ecologisch hovenier

-   Biologisch imker

-   Bioloog, die het belang schetst van de biodiversiteit

-   Vlinderstichting

-   IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

-   Waterleidingmaatschappij Drenthe

 

De boeren (akkerbouw en veeteelt) spelen een allesoverheersende rol. Hen moeten we niet bij deze discussie betrekken - we kunnen zoeken naar een andere vorm en gelegenheid.

 

Wim Gorter.

Emmen,  november 2015