Biologisch-dynamische landbouw

boerderij 't Leeuweriksveld

Deze lezing was op 23 september 2015

Wouter Kamphuis vertelt over de biologisch-dynamische landbouw, waarin de boer de benodigde mest voor zijn grond en het voer voor zijn vee zoveel mogelijk op het eigen bedrijf voortbrengt. Dit levert gezonde voeding op voor de héle mens, naar lichaam, ziel en geest. Op zijn bedrijf ‘t Leeuweriksveld bij Emmen brengt Wouter deze landbouw in praktijk.

www.leeuweriksveld.nl