Begrip stadslandbouw

             

Het begrip stadslandbouw

Verwarrend
Stadslandbouw is eigenlijk een verwarrend begrip; bij landbouw denk je immers al snel aan grootschalige akkers met graan, suikerbieten, pootaardappelen en dergelijke. 

 

Waar het om gaat

Maar bij stadslandbouwprojecten gaat het vooral om het vergroenen van de bebouwde kom en directe omgeving met eetbaar groen, biologisch geteeld in collectief beheer. 

Het gaat dus in wezen om tuinbouw in (delen van) particuliere tuinen, braakliggende gronden, zelfs daken en balkons en gronden grenzend aan het stedelijk gebied met een geringe natuurwaarde. 

 

Maar er is meer…

Bij stadslandbouw gaat het ook om zorg en welzijn, dagbesteding en participatie, sociale cohesie, gezondheidsbevordering, milieu en duurzaamheid, bewustwording en educatie, met alle aspecten die bij stadslandbouw in het geding zijn en zo ondersteuning kunnen bieden aan diverse gemeentelijke beleidsthema’s.
En als bijkomende positieve factor: vergroting van de biodiversiteit.


Naar Platform-stadslandbouw
 

Naar Lezing aspecten (moes)tuinieren